تماس با ما

E-mail: info@071fars.ir

نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت های مشاغل استان فارس، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.

تیم پشتیبانی ما همیشه در کنار شماست. 

پل ارتباطی ما

09178194943 زارع

f.zare@071fars.ir