تبلیغات

وب سایت بانک موبایل مشاغل شیراز به عنوان یک سایت پر مخاطب و محبوب، مکان مناسبی جهت نمایش تبلیغات و آگهی های بازرگانی شما می باشد

تعرفه تبلیغات

مدت نمایش:

یک ماه 100/000 تومان

سه ماه 250/000 تومان

شش ماه 450/000 تومان

یکسال 1/000/000 تومان